RESOLUCIÓ ARP/609/2021, de 3 de març, per la qual es convoquen els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per a la campanya 2021-2022 (ref. BDNS 551788).

RESOLUCIÓ ARP/609/2021, de 3 de març, per la qual es convoquen els ajuts dels plans