La Cofraria

La Confraria de la Mare de Déu de l’Olivera neix en 1992, però no es constitueix fins a 1994, quan l’arquebisbe de Barcelona, Monsenyor Ricard Mª Carles, accepta els Estatuts Canònics presentats pel Sr. Josep Catà Fàbregas, President del Gremi d’Oliaires de Barcelona. La seu social de la Confraria s’estableix en la Basílica de Santa Maria del Mar.

VEURE ESTATUTS de la Confraria

El 1996 s’imposen les medalles als primers confrares en la basílica de Santa María del Mar, pel senyor bisbe auxiliar de Barcelona, Doctor Trasserra, anomenant primer Batlle de la Confraria al Sr. Josep Mª Bargalló Ferres.

Actualment, la Confraria s’ha constituït jurídicament com Associació Cultural Confraria de la Mare de Déu de l’Olivera inscrita en el Registre d’Associacions Jurídiques de la Generalitat de Catalunya i la seva seu social es troba en la C/ Viladomat, 174 de Barcelona.

La Junta Directiva des de 2013 la constitueixen: Sr. Josep Mª Bargallo, President d’Honor:, Sr. Salvador Catá Fábregas, President; Sr. Francisco Sensat Alemany, Vicepresident, Sr. Joan Portet Alegret, Secretari, Sra. Sara Petit Bòrdes, Tresorera, i actuant com a vocals Dr. Andrés Clarós Blanch, Sr. Álvaro Gonzalez-Coloma Pasqua, Dr. Eduard Escrich Escriche, Sr. Francisco Lorenzo Tàpia, D. Ramón Milles Jiménez, D. Francesc Castellví Llatas, D. Josep Griño Font i Sr. Salvador Sagarra Banach.

Basílica de Santa Maria del Mar

santa-maria

Aquesta singular basílica, orgull i prestigi de Barcelona, va ser construïda gràcies a l’aportació econòmica dels diferents gremis i confraries de la ciutat i a l’esforç dels estibadors del port, juntament amb pescadors i altres habitants del lloc on es troba la basílica, sota la direcció dels arquitectes Berenguer de Montagut i Ramón Despuig, per això, no va trigar en anomenar-se: “La Catedral del Poble i dels Gremis”.

Amb el pas del temps les contínues guerres van causar destruccions en la basílica, però cap es pot comparar amb la del 19 de juliol de 1936 quan Santa Maria del Mar va cremar durant 11 dies seguits, quedant totalment destruït el magnífic altar barroc i totes les imatges i arxius.

Quan es van iniciar els treballs de restauració, el Gremi de d’Oliaires de Barcelona, va contribuir en la restauració de la capella dedicada a la Mare de Déu de l’Olivera, que es troba al costat de l’epístola entrant per la porta de ponent de la basílica. Aquesta obra, que es va desenvolupar entre els anys 1946 i 1948, va ser dirigida per l’arquitecte Joaquim Vilaseca i Ribera. La imatge de la Verge és obra de l’escultor Josep Mª Camps i Arnau.